Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι & Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
 
Αναλυτική Προκήρυξη για Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 στο τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας, Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων
Αναλυτική Προκήρυξη για Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
Αναλυτική Προκήρυξη για Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Αναλυτική Προκήρυξη για Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
Αναλυτική Προκήρυξη για Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Ειδικών Μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοικονομικής
Αιτήσεις που δεν θα υποβληθούν ηλεκτρονικά δεν θα ληφθούν υπ' όψιν και δεν θα αξιολογηθούν

Αρχική σελίδα

 

2018 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας.